STUNTSTUDIO

BESÖKSADRESS:

Rotemannavägen 16

145 57 NORSBORG

 

FAKTA:

Yta: 388kvm     

Tross: 12m x 12m x 5,5m

 

 

I STUNTSTUDION finns möjligheter att  skapa ordentliga förproduktioner samt utbilda skådespelare och stuntutövare.

Stuntutrustningen och den stora ytan skapar utrymme för kreativa lösningar oavsett genre och trossen på  12m x 12m möjliggör olika riggar.

© 2018 MZ Stunts All Rights Reserved.