VISION

MIN VISION är att sätta "Stunt från Sverige" på världskartan.

 

För att uppnå detta önskar jag att alla produktioner använde previz, en filmad och editerad skiss av aktuella scener, och att de får en förståelse för hur den ger ökad kvalitet och säkerhet. När sedan produktionens A-funktioner tar del av previzen skapas goda förutsättningar för bra kommunikation och samarbetet med stuntkoordinatorn. Det skulle då leda till att fler produktioner vågade satsa lite extra utan att ta onödiga risker - varken fysiska eller ekonomiska.

 

En ökad förståelse och ett bättre samarbete kommer resultera i  fler stuntscener, vilket i sin tur kommer leda till större efterfrågan av bättre stuntutövare i Sverige. En större efterfrågan, i takt med att stuntkulturen utvecklas, kräver även att stuntutövare samarbetar, utbyter erfarenheter och sporrar varandra till nya nivåer.

 

Jag önskar att stunt i Sverige ska ligga i framkant gällande nytänk och inovation, att vår stutindustri ska vara efterfrågad till den grad att stuntutövare från hela världen kommer hit för att utvecklas och bli bättre på vad de gör - att leverera bra stunt.

 

Min vision är att det inom 10 år står en Taurus World Stunts Award-statyett på svensk mark.

© 2018 MZ Stunts All Rights Reserved.