Säkerheten på set

MZ Stunts tar i samråd med platschefen fram säkerhetslösningar för inspelningsplatser som innebär risker. Dessa platser kan vara hustak, klippavsatser, flodbäddar eller andra platser med påtaglig fara.


Safety on set - Springfloden
Springfloden 2 - Säker inspelning

Hustak

Ariel - Säkerhet på set

Påtaglig fallrisk